Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA MIROTIĆ3x1
49B+30P
SAŠA VUJOŠEVIĆ2x1
49B+30P
3x

Covid rok

Rezultati kolokvijuma

Predavanje

Termin predavanja

Vanredni ispit

Rezultati popravnog ispita