Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje osnovne principe zaštite ugroženih i oštećenih slika na drvetu, papiru, metalu, staklu, zidu (konzervatorska istraživanja, utvrđivanje tehnike i stanja, predlog za tretman, upotreba reverzibilnih materijala i postupaka). - Analizira tehniku i stanje ugroženog i oštećenog djela i predlaže tretman, izgrađujući komunikaciju sa različitim stručnjacima ove interdisciplinarne oblasti. - Odabira adekvatne materijale i metode rada i realizuje konzervatorsko-restauratorske intervencije, pod nadzorom stručnog lica – licenciranog konzervatora. - Prezentuje tok konzervatorskih ispitivanja i konzervatorsko-restauratorskog tretmana sa predlogom mjera za smještaj i dalje čuvanje tretiranog djela (konzervatorsko-restauratorska dokumentacija).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
5B+1P
1x1
5B+1P