Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO MARKOVIĆ2x1
1x1