TEORIJE I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RACANOVIĆ2x1