Svetlana Racanović

dr Svetlana Racanović

saradnik u nastavi dr | Fakultet likovnih umjetnosti | honorarno

Svetlana Racanović je istoričarka umjetnosti, likovna kritičarka i kustoskinja. Doktorirala je na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum u Beogradu, 2018. sa tezom Perpetuiranje promjene – Tehnologije sopstva Marine Abramović. Magistrirala je menadžment kulturnih i umjetničkih djelatnosti (program ECUM/ECUMEST) u Dižonu 2000. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, na katedri za Istoriju umjetnosti, 1998. (prosječna ocjena tokom studiranja 9,86). Od 2011. do 2015....

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave