Svetlana Racanović


Svetlana Racanović
Šifra: 900709
Prezime i ime: Svetlana Racanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije