Svetlana Racanović


Svetlana Racanović
Šifra: 900709
Prezime i ime: Svetlana Racanović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSlikarstvoMagistarske1TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI III2 x 10 x 00 x 0
FLUGrafikaMagistarske1TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI III0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1TEORIJE I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1TEORIJE I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI I0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI I0 x 00 x 00 x 0
FLUSlikarstvoMagistarske2TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI IV2 x 10 x 00 x 0
FLUGrafikaMagistarske2TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI IV0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2TEORIJE I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster2TEORIJE I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI II0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2TEORIJA I PRAKSA SAVREMENE UMJETNOSTI II0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI II0 x 00 x 00 x 0
FLUGrafički dizajnMagistarske3TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI V2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne5UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6SAVREMENA UMJETNOST2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6SAVREMENA UMJETNOST0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6SAVREMENA UMJETNOST0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor