Svetlana Racanović

dr Svetlana Racanović

saradnik u nastavi dr | Fakultet likovnih umjetnosti | honorarno

Svetlana Racanović je istoričarka umjetnosti, likovna kritičarka i kustoskinja. Doktorirala je na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum u Beogradu, 2018. sa tezom Perpetuiranje promjene – Tehnologije sopstva Marine Abramović. Magistrirala je menadžment kulturnih i umjetničkih djelatnosti (program ECUM/ECUMEST) u Dižonu 2000. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, na katedri za Istoriju umjetnosti, 1998. (prosječna ocjena tokom studiranja 9,86). Od 2011. do 2015....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOMagistarske1TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI III2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKAMagistarske1TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI III0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1TEORIJE I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1TEORIJE I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI I0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMagistarske2TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI IV2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKAMagistarske2TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI IV0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2TEORIJE I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster2TEORIJE I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI II0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2TEORIJA I PRAKSA SAVREMENE UMJETNOSTI II0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI II0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMagistarske3TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI V2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne5UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6SAVREMENA UMJETNOST2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6SAVREMENA UMJETNOST0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6SAVREMENA UMJETNOST0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave