Svetlana Racanović


Svetlana Racanović
Šifra: 900709
Prezime i ime: Svetlana Racanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
5 Istorija evropske umjetnosti2x1S1x1S
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
8 Teorija i poetike savremene umjetnosti I2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
8 Teorija i poetike savremene umjetnosti II2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Slikarstvo
1 TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI III2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Slikarstvo
2 TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI IV2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Slikarstvo
3 TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI V2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije