Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC1x2
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1