Maja Šofranac


Maja Šofranac
Šifra: 245071
Prezime i ime: Maja Šofranac
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
2 Osnovi likovne tehnologije2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Slikanje V0.66x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Vajarstvo
5 Slikanje V A0.89x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Zidne tehnike I0.5x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
5 Zidne tehnike I A0.44x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Slikanje VI0.67x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Vajarstvo
6 Slikanje VI A0.89x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
7 Slikanje sa crtanjem I0.33x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
7 Slikanje VII0.33x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
8 Slikanje sa crtanjem II0.33x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
8 Slikanje VIII0.33x10.25x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor