Maja Šofranac


Maja Šofranac
Šifra: 245071
Prezime i ime: Maja Šofranac
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke1SLIKANJE VII0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke2SLIKANJE VIII0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne2OSNOVI LIKOVNE TEHNOLOGIJE0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3IZBORNI SLIKARSKI ATELJE I2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3SLIKARSTVO III2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3SLIKARSKA TEHNOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3SLIKARSTVO III2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4IZBORNI SLIKARSKI ATELJE II1 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4SLIKARSTVO IV2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4SLIKARSTVO IV2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5SLIKARSTVO V0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne5ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6SLIKARSTVO VI0 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije