Maja Šofranac

Doc mr Maja Šofranac

docent | Fakultet likovnih umjetnosti

Maja Šofranac, rođena 6.6.1981. u Podgorici.  Osnovne i magistarske studije slikarstva je završila na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju a trenutno je doktorand na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. U toku magistarskih studija je boravila  u Pont Avenu - Pont Aven School of contemporary Art - Francuska, 2008.godine i na Univerzitetu Mark Blok u Strazburu - Francuska , 2007. godine.  Dodatna usavršavanja u umjetničkom istraživanju stekla je na rezidencijalnim boravcima - LIA – Leipzig International Art Programme–Leipzig,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOOsnovne3SLIKARSTVO III2 x 21 x 20 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3SLIKARSTVO III2 x 21 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3SLIKARSTVO III2 x 21 x 20 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3IZBORNI SLIKARSKI ATELJE I1 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4SLIKARSTVO IV2 x 21 x 20 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4SLIKARSTVO IV2 x 21 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4SLIKARSTVO IV2 x 21 x 20 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4IZBORNI SLIKARSKI ATELJE II1 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6VIDEO0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6VIDEO0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6VIDEO0 x 01 x 10 x 0
FLUINTERDISCIPLINARNI SP KONZERVACIJA I RESTAURACIJAOsnovne6VIDEO0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1MURAL MA0 x 01 x 20 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1MURAL MA0 x 01 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave