ILUSTRACIJA - ZAVRŠNI RAD


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ
IVANA VUJOŠEVIĆ1x1
2B+6S
SUZANA PAJOVIĆ2x1
2B+6S