Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUZANA PAJOVIĆ2x1
2S+4P