Suzana Pajović


Suzana Pajović
Šifra: 240381
Prezime i ime: Suzana Pajović
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1ILUSTRACIJA2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE III2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1ILUSTRACIJA V2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE - ZAVRŠNI RAD2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ILUSTRACIJA - ZAVRŠNI RAD2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ZAVRŠNI RAD3 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE IV2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ILUSTRACIJA VI2 x 10 x 00 x 0
FLUGrafički dizajnMagistarske3GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE4 x 10 x 00 x 0
FLUGrafički dizajnMagistarske4ZAVRŠNI MAGISTARSKI RAD9 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5ILUSTRACIJA I KNJIGA I4 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6ILUSTRACIJA I KNJIGA II3 x 20 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6ZAVRŠNI RAD1 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor