Suzana Pajović


Suzana Pajović
Šifra: 240381
Prezime i ime: Suzana Pajović
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
3 Layout 2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
3 Tehnologija industrijske grafike 1x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
4 Grafičko oblikovanje knjige 2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
4 Ilustracija 2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
5 Grafičko oblikovanje knjige I2x10.67x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
5 Ilustracija III1x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
6 Grafičko oblikovanje knjige II2x10.67x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
6 Ilustracija IV1x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
7 Grafičko oblikovanje knjige1x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
7 Grafičko oblikovanje knjige III1x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
7 Ilustarcija V SPEC1x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
8 Grafičko oblikovanje knjige10.22
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
8 Grafičko oblikovanje knjige IV1x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
8 Ilustracija VI ZAVRŠNI RAD1x10.33x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor