Suzana Pajović


Suzana Pajović
Šifra: 240381
Prezime i ime: Suzana Pajović
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1ILUSTRACIJA2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster1ILUSTRACIJA MA2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE III2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ILUSTRACIJA - ZAVRŠNI RAD2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2KNJIGA MA2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE IV2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMagistarske4ZAVRŠNI MAGISTARSKI RAD4 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5ILUSTRACIJA I KNJIGA I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6ILUSTRACIJA I KNJIGA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor