TEORIJA I PRAKSA SAVREMENE UMJETNOSTI II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RACANOVIĆ2x1
1x1