AKADEMSKI PROJEKAT - STRUČNA PRAKSA MA I


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 0+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR PEJOVIĆ1x1
10B