RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MATIĆ2x1
10B