Ana Matić

mr Ana Matić

redovni profesor | Fakultet likovnih umjetnosti

Rođena 1972. godine u Nišu, gdje je završila srednju umetničku školu Đorđe Krstić. Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, odsjek grafika, smjer grafički dizajn. Magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na katedri za plakat. Redovna je profesorica na Studijskom programu Grafički dizajn, Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje Univerziteta Crne Gore, na predmetima: Uvod u dizajn, Grafičke komunikacije, Razvoj i teorija dizajna, a predavala je i...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave