Ana Matić


Ana Matić
Šifra: 240189
Prezime i ime: Ana Matić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
1 Uvod u dizajn2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
2 Tipografija2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
3 Grafičke komunikacije I2x10.11x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
4 Grafičke komunikacije II2x10.11x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Grafičke komunikacije I A1x10.44x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
5 Grafičke komunikacije III2x10.67x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
5 Interaktivni dizajn I1x10.44x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Grafičke komunikacije II A1x(1B+1S)0.44x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
6 Grafičke komunikacije IV2x10.67x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
7 Grafičke komunikacije SPEC
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
7 Grafičke komunikacije V1x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
8 Grafičke komunikacije VI1x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
8 Grafičke komunikacije ZAVRŠNI RAD1x10.33x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
8 Interaktivni dizajn IV
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Grafički dizajn
1 INTERAKTIVNI DIZAJN V1x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor