Ana Matić


Ana Matić
Šifra: 240189
Prezime i ime: Ana Matić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1UVOD U DIZAJN2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster1RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA I1 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2GRAFIČKE KOMUNIKACIJE MA2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA II1 x 10 x 00 x 0
FLUGrafički dizajnMagistarske3GRAFIČKE KOMUNIKACIJE4 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I2 x 10 x 00 x 0
FLUGrafički dizajnMagistarske4ZAVRŠNI MAGISTARSKI RAD5 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5GRAFIČKE KOMUNIKACIJE III2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6GRAFIČKE KOMUNIKACIJE IV1 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije