Ana Matić

mr Ana Matić

redovni profesor | Fakultet likovnih umjetnosti

Rođena 1972. godine u Nišu, gdje je završila srednju umetničku školu Đorđe Krstić. Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, odsjek grafika, smjer grafički dizajn. Magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na katedri za plakat. Redovna je profesorica na Studijskom programu Grafički dizajn, Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje Univerziteta Crne Gore, na predmetima: Uvod u dizajn, Grafičke komunikacije, Razvoj i teorija dizajna, a predavala je i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1UVOD U DIZAJN2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster1RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA I1 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2GRAFIČKE KOMUNIKACIJE MA2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA II1 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMagistarske3GRAFIČKE KOMUNIKACIJE4 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMagistarske4ZAVRŠNI MAGISTARSKI RAD5 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5GRAFIČKE KOMUNIKACIJE III2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6GRAFIČKE KOMUNIKACIJE IV1 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Grafički dizajn-Istorija i teorija dizajna I

MASTER - Razvoj i teorija dizajna / SPEC - Istorija i teorija dizajna

Grafički dizajn-Grafičke komunikacije IV

OS SPGD 3. godina / Grafičke komunikacije IV - rezultati ispita

Grafički dizajn-Grafičke komunikacije VI

Grafičke komunikacije VI - rezultati ispita

Grafički dizajn-Istorija i teorija dizajna II

Specijalističke studije / SPGD - rezultati ispita ITD II

Grafički dizajn-GRAFIČKE KOMUNIKACIJE VII a

Postdiplomske Magistarske studije / SPGD - rezultati ispita GK

Grafički dizajn-Istorija i teorija dizajna II

Istorija i teorija dizajna II - predispitni kolokvijum

Grafički dizajn-Grafičke komunikacije IV

OS SPGD 3. godina / GK / Obavještenje izvođenju on-line nastave

Grafički dizajn-Istorija i teorija dizajna II

SPEC. SPGD / ITD / Obavještenje izvođenju on-line nastave