METODOLOGIJA IZRADE ZAVRŠNOG RADA MA


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUZANA PAJOVIĆ1x1
MARKO MARKOVIĆ1x1