Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepoznaje čovjeka kao temu- cilj umjetničkog izražavanja. 2. Analizira izoštrenom percepcijom prenosi i precizno skicira izgeld I funkciju (oblik i formu) anatomiju čovjeka (kostur) 3. Proučava skeletni sistem i zglobove (oblik visinu i proporcije), identifikuje ga kao konstrukciju – osnovu ljudskog tijela na kostur glave- trupa – ekstremiteta. 4. Eksperimentiše upotrebom svih crtačkih materijala i njihovom konbinacijom ulazi u likovnu problematiku plastične anatomije čovjeka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURANOVIĆ2x2
26B
1x2
26B