IZBORNI SLIKARSKI ATELJE I


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC1x1
10B+1S