IZBORNI SLIKARSKI ATELJE I


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Organizuje kompleksne kompozicije živog modela i prostora uz upotrebu različitih izvora svjetlosti – uravnoteženo difuzno svejtlo i dramatični odnosi svijetlo tamnog. - Razvija osjećaj za ritam na slici kroz odnos linije, površine i boje - Analizira izražajne mogućnosti boje upotrebom toplih i hladnih tonova. - Prikazuje odnos svjetlosti i materije na slici.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC1x1
4B+1P