IZBORNI INTERMEDIJALNI ATELJE I


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 1+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA JOVIĆEVIĆ1x1
1B