UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RACANOVIĆ2x1
35B+1S+1P
1x1
35B+1S+1P