TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUK VUKOVIĆ2x1
13B+2S+4P
1x1
13B+2S+4P