TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA FILIPOVIĆ1x1
10B
VUK VUKOVIĆ2x1
10B