ISTORIJA UMJETNOSTI III


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RACANOVIĆ2x1
34B+6P

ISTORIJA UMJETNOSTI III - REZULTATI ESEJA

ISTORIJA UMJETNOSTI III - REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

IU III- Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2020.