Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Stvara i linijom konstruiše složenost građe čovječijeg tijela- anatomiju i pravi vezu skeltnog sistema i zglobova sa mišićnim sistemom. 2. Studiranjem – crtačkom analizom modela raspoznaje različiti izgled oblik, formu-dejstvo, funkciju, građu mišića, dekodira mišiće (mekane organe) koji obavijaju čitavi skelet osim na pojedinim mjestima i grupiše ih na mišiće glave i vrata, trupa, gornjih i donjih ekstremiteta. 3. Studiranjem akta utvrđuje razlike između muškog i ženskog, proučava “kontrapost” (model u mirovanju) ili projektuje i analizira složene pokrete koje tijelo vrši uz pomoć mišića. 4. Zaključuje da se ljudsko tijelo mijenja i podliježe promjenama, uvjek otvoreno inspirativno postaje centar interesovanja svakog umjetnioka kroz istoriju umjetnosti pa sve do danas.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURANOVIĆ2x2
1x2