TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA FILIPOVIĆ1x1
1B
VUK VUKOVIĆ2x1
1B