ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC1x1
1B
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
1B