SKULPTURA U MATERIJALU I


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Odabere adekvatne alate koji se primjenjuju za izradu skulpture u drvetu. 2. Izgradi skicu za sistematični proces realizacije skulpture u drvetu. 3. Ispituje likovne elemente I problem odnosa forme I sadržaja skulpture u drvetu. 4. Preimenuje tehnoloske procese zaštite skulpture u drvetu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKO RELJIĆ2x1
9B
2x2
9B