Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

– Razumije istorijski tok razvoja pisma i ulogu tipografije u grafičkom oblikovanju – Kreira apstraktne i značenjske kompozicije od tipografskih elemenata – Savladava proporcije i linijski sistem u pismu i upoznaje se s karakteristikama jednog od zadatih pisama (rimska kapitala, uncijala, humanistika i renesansni kurziv...) – Analizira konstrukciju i anatomiju tipografskog znaka, usvaja osnovne tipografske pojmove, prepoznaje osnovne tipove familija pisama i stilove, i primjenjuje ih u određenim dizajnerskim formama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAŠA MUŠIKIĆ2x1
15B+1P
ADELA ZEJNILOVIĆ2x1
15B+1P