INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA I


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Prepoznaje zančajna djela i autore u oblasti intermedijalne umjetnosti - Primjenjuju stečene likovne vještine u intermedijalnom radu. - Koncipira jednostavnije intermedijalne projekte.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO MARKOVIĆ
LIDIJA NIKČEVIĆ