TEHNOLOGIJA INDUSTRIJSKE GRAFIKE


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

– Upoznajevrsteštampeirazumijenjihoveosnovneodlike – Razlikujeosnovneelementeambalažeirazvijastručnuterminologiju. – Razumijeuloguboje u štamparskojindustrijiinjenuprimjenu u dizajnerskomprocesu – Upoznavanjepojmovakodzavršnihfazaštamparskihprocesa (dorada)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAŠA MUŠIKIĆ2x1
14B
ZDRAVKO DELIBAŠIĆ1x1
14B