UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RACANOVIĆ2x1
7B+2S
1x1
7B+2S