Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN RADONJIĆ2x1
1B