Goran Radonjić


Goran Radonjić
Šifra: 190949
Prezime i ime: Goran Radonjić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAMaster1TEORIJA KNJIŽEVNOSTI3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAMaster1KNJIŽEVNOST I FILM3 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1TEORIJA KNJIŽEVNOSTI I2 x 12 x 10 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke1KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST I1 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2TEORIJA KNJIŽEVNOSTI II2 x 12 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster2SAVREMENA SVJETSKA KNJIŽEVNOST2 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST II1 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3PISANJE ESEJA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4SRPSKA KNJIŽEVNOST I FILM2 x 12 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SVJETSKA KNJIŽEVNOST 12 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5SVJETSKA KNJIŽEVNOST I2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5POETIKA KNJIŽEVNOG DJELA ANDRIĆA I CRNJANSKOG0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5SVJETSKA KNJIŽEVNOST I2 x 11 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5SVJETSKA KNJIŽEVNOST I2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SRPSKA KNJIŽ. DRUGE POLOVINE XX V.I JUŽN. KONTEKST0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SVJETSKA KNJIŽEVNOST 22 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6SVJETSKA KNJIŽEVNOST II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6SVJETSKA KNJIŽEVNOST II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije