Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razumije i koristi stručnu terminologiju vezanu za process video produkcije. - Samostalno rukuje video kamerom na osnovnom nivou. - Bira i primjenjuje adekvatan softver za montažu i postprodukciju. - Samostalno producira jednostavnu video formu kroz primjenu konsekutivnih produkcionih faza.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDRAVKO DELIBAŠIĆ
IVANA VUJOŠEVIĆ