Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA NIKČEVIĆ1x1
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1