Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC1x1
MARKO MARKOVIĆ2x1