OPŠTA I NEOGRANSKA HEMIJA U KONZERVACIJI I RESTAURACIJI


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIA STANKOVIĆ2x1
7B
NINA MUGOŠA2x1
7B
ZORICA LEKA1x1
7B
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ1x1
7B