KONZERVACIJA I RESTAURACIJA ŠTAFELAJNE SLIKE I POLIHROMNE PLASTIKE I


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA MARTINOVIĆ4x1
5B
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
5B