MATERIJALI I TEHNOLOGIJA SLIKE NA PLATNENOM NOSIOCU-KOPISTIKA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA MARTINOVIĆ2x1
5B
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
5B