KONZERVACIJA I RESTAURACIJA ŠTAFELAJNE SLIKE I POLIHROMNE PLASTIKE II


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA MARTINOVIĆ3x1
4B
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
4B