Aplikativni softver


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pripremi jednostavan LaTeX dokument sa matematičkim formulama, naslovima, i sadržajem 2. Pripremi MS Word dokument složene strukture (kolone, formule, tabulacija, tabele, grafika) 3. Upotrebi LaTeX i MS Word okruženje za kreiranje, modifikovanje i preuređivanje tekstualnih dokumenata 4. Pokaže kako se problemi vezani za izradu tekstualnih dokumenata mogu riješiti u MS Word i LaTeX okruženju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Daković Miloš2x1
130B+6P


Bulatović Nikola

2x1
130B
Vujović Stefan

2x1
130B