Programski jezik I


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Objasniti razliku izmedju C i drugih programskih jezika. 2. Nabrojati osnovne C promenljive, operatore i naredbe. 3. Napraviti prosti C program. 4. Napraviti C program koji koristi funkcije. 5. Objasniti razliku izmedju pokazivača i promenljivih. 6. Dati primjer rada sa datotekama u C program. 7. Opisati prednosti dinamičkog alociranja memorije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Joksimović Gojko1.5x1
128B+13P


Stojanović Radovan1.5x1
128B+13P


Lakičević Maja

2x2
128B