Upravljanje relacionim bazama podataka- ACCESS


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni osnovne karakteristike Access-ovih relacionih baza podataka i primjenu pojedinih objekata 2. Objasni i kreira tabele i izvrši nihovo relaciono povezivanje 3. Klasifikuje i formira različite vrste upita 4. Kreira forme i izvještaje 5. Formira i primjenjuje makroa za različite operacije u bazama podataka 6. Objasni principe zaštite baza podataka 7. Primjenjuje stečena znanja, kroz kreiranje access baza podataka u praksi

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radović Jadranka3x1S
81S+12P


Radulović Vladan

1x2S
81S