Računarske vještine


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rubežić Vesna2x1
97B


Lazović Luka

2x2
97B