Nelinearna kola


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Razlikuje pojam linearnosti i nelinearnosti, definiše nelinearni element i nelinearno kolo; 2. Odredi v-i karakteristiku nelinearnog otporničkog kola i da analizira to kolo koristeći jedan od metoda (analitički, grafički, u djelovima-linearnu aproksimaciju); 3. Izvrši sintezu željene karakteristike koristeći konkavni i konveksni otpornik; 4. Odredi dinamičku rutu i analizira u djelovima-linearno kolo I reda; 5. Formuliše nelinearne jednačine stanja koje opisuju nelinearno kolo II reda i kvalitativno opiše njihovo ponašanje koristeći koncept ravnotežnih stanja, trajektorije i faznog portreta; 6. Analizira ponašanje nelinearnih oscilatora i objasni fenomen skoka; 7. Simulira na računara rad nelinearnih kola, kritički sagledava dobijene rezultate i prezentuje ih.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rubežić Vesna3x1
1B+3S


Lazović Luka
1x1
1B+3S