Mikrotalasna kola


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Projektuje osnovna mikrotalasna kola za prilagođenje. 2. Projektuje osnovna mikrotalasna kola za spregu. 3. Projektuje osnovne mikrotrakaste filtre sa Čerbiševljevom i Batervortovom karakteristikom. 4. Demonstrira stečena znanja putem javne prezentacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rubežić Vesna3x1
1B


Lazović Luka
1x1
1B