Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Navodi regionalizaciju svijeta i uslove za razvoj turizma; Analizira specifičnosti turizma Mediterana, kao najkompleksnije mega turističke regije svijeta; Analizira turizam Azutne obale; Uočava specifičnosti turizma i turističkih regija Pirinejskog i Apeninskog poluostrva; Poznaje turističke regije Grčke, Turske, Egipta; Uočava specifičnosti turizma u evropskim metropolama; Poznaje turističke regije Alpa; Analizira uslove za razvoj turizma u Africi; Navodi specifičnosti turizma na ostrvima Indijskog okeana; Navodi na specifičnosti turizma u Australiji; Navodi specifičnosti turizma u Americi;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ

Nova objava - 29.05.2022 20:05

Termin drugog septembarskog ispitnog roka

Termin popravnog kolokvijuma za studente obnovce

Termin redovnog kolokvijuma za studente obnovce