GEOTURIZAM


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
20B+5S+55P