TURISTIČKA VALORIZACIJA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ