PLANINSKI I PRIMORSKI TURIZAM


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA VLAHOVIĆ2x1
16B+1S+1P
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
16B+1S+1P