MEĐUKULTURNI MENADŽMENT


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA JANINOVIĆ2x1
16B
SANJA PEKOVIĆ3x1
16B