METODE POSLOVNOG ODLUČIVANJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA JANINOVIĆ2x1
16B
SANJA PEKOVIĆ3x1
16B